Comité 04- Miocardiopatías, Chagas e Insuficiencia Cardíaca.

  • Presidente: Dr.Juan Loureyro
  • Residente:
  • Secretario:
  • Vocal 1:
  • Vocal 2: